Læs mere om de enkelte musikere her:

Gny spiller musik fra Nordens fjerne fortid

Gny giver nyt liv til den ældste nordiske musik, der er overleveret til vores tid: folkemusikken og ikke mindst de danske folkeviser.

Danmark og de andre nordiske lande har en skat af folkeviser, hvoraf en stor del er skrevet ned i renæssancen og formodentlig har rødder meget længere tilbage. Det kendetegner folkeviserne, at de ikke har nogen kendt komponist, men tilhører de folk, der spiller og synger dem.

Derfor er der heller ingen, der kan sige med sikkerhed, hvordan de oprindelig har været fremført, og der findes ingen facitliste for, hvordan de bør fremføres. Man hører tit folkeviser i 1800-tallets nationalromantiske fortolkninger, og senere generationer har kombineret dem med moderne visesang, jazz, techno m.m.

Gny går tilbage til udgangspunktet og spiller så vidt muligt på instrumenter, der fandtes i middelalderen. Men vi forsøger også samtidig at gøre den traditionelle musik levende og nærværende for et nutidigt publikum, for musikken lever kun, hvis den bliver formidlet og forstået.

Ikke alle vores numre kan med sikkerhed føres tilbage til middelalderen, men de kan alle sammen føres ind i en folkelig tradition for musikalsk historiefortælling, sang, dans og ballade. En tradition, der har rødder langt tilbage i fortidens tåger.

Gny optræder gerne for en pose skillinger (efter aftale) samt øl, mad og deslige.

Nanna - sang, jødeharpe, bodrhan
Rune - fløjter, sækkepibe
Lasse - guitar, lut
Laura - violin, rebec