Læs mere om de enkelte musikere her:

Nanna Solveig Barslev-Larsen (sang, dans og hop)

Nanna har gennem det meste af sit liv gjort aktivt brug af sin sangstemme. Hun har
gennem tiden sunget i forskellige rockbands og begaver nu Gny med sin fortræffelige
stemme.

Nanna synger også i Huldre og Asynje

Nanna - sang, jødeharpe, bodrhan
Rune - fløjter, sækkepibe
Lasse - guitar, lut
Laura - violin, rebec